Overvej det engang:

Der findes over syv milliarder mennesker på jordkloden.
Vi nærmer os langsomt blot syv millioner i Danmark.


Den gigantiske talmæssige forskel illustrerer,
at vi her i landet påvirkes massivt af,
hvad der sker i resten af verden.


Hvis vi skal være i stand til at handle
som verdensborgere, som politisk institution,
privat organisation eller virksomhed,
er vi bedst rustet ved at følge med i,
hvad der rører sig derude (=
the buzz).

Det optimale er, at vi forstår, hvor udviklingen bærer hen,
næsten inden den er til at ane.


Det er her, at jeg med mit bureau, GLOBUZZ, tilbyder mig
med klog journalistik, kommunikation og bøger.


Jeg har desuden et antal lande- og emnespecialer.
FAGLIGE SPECIALER
Globalisering, tendenser og brudflader Ny viden
USA samt Spanien og andre spansktalende lande
International politik, økonomi, kultur, medier og hverdag
Handel og forbrug Klima, energi, miljø og vand
Vin og mad Sport, herunder golf
KONTAKT
GLOBUZZ
Regner Hansen
Nøkkerosevej 37
DK-2400 Copenhagen NV

phone: +45 27 20 34 87
RegnerH@globuzz.dk
www.globuzz.dk

CVR-nr. 37850535
Gennem over 10 år har Regner Hansen skrevet til os om komplekse emner - fra digitaliseringsproblematik og ledelsesforskning til det amerikanske retssystem og et finsk eksperiment med borgerløn. Han har evnen til at omsætte svært stof til spændende historier.
Mads Bang
Redaktionschef
Overblik og dybde, som er formidlet i et levende sprog. Det er hjørnesten i Regner Hansens journalistik til vores magasin. Da han samtidig udviser fleksibilitet, idérigdom og stor kvalitetsbevidsthed, er samarbejdet af stor værdi for os.
Tore Daa Funder
Kommunikationsrådgiver
Regner Hansen er topprofessionel og leverer gang på gang velskrevne artikler til vandsektororganisationen DANVA, der rammer plet. Når man giver ham en opgave, er det altid med en vished om, at der kommer kvalitetsjournalistik retur - og altid til den aftalte deadline.
Mads Volquartz
Redaktør
Til DM BIO har Regner Hansen skrevet fagligt grundige og interessante artikler om klima, bæredygtighed og grønne løsninger. Det er med stor nysgerrighed i forhold til emnerne. Han er god til at have et bredt perspektiv samt finde kilder og dokumentation ud over det mest oplagte.
Tage Majland
Fagredaktør
Regner Hansen leverer journalistik på højt niveau. Han skriver levende og altid med baggrund i grundig og troværdig research. De gode artikler til Nordea Invest Magasinet giver spændende indhold til vores læsere og påvirker vores brand i en positiv retning.
Catrine Mark
Content Manager
Regner Hansens forskelligartede historier til vores fagmagasin P er alle kendetegnet ved grundig research, sikker formidling og en dyb forståelse for målgruppen. Det er en fornøjelse at arbejde sammen med ham.
Christian Nørgaard Larsen
Redaktør
GLOBUZZ IN BRIEF
GLOBUZZ is a one-person agency based in Denmark, specializing in journalism, communication, and books.
The agency is run by Regner Hansen.
DESIGN: +3xKAPPEL